30 juli 2018

Nieuwe directeur voor Kiwa Belgium

Per 9 juli 2018 is Dhr. Arjon van der Harst benoemd tot Managing Director van Kiwa Belgium, ter vervanging van Mevr. Sonja Ternier.

As per July 9th, 2018 M. Arjon van der Harst has been appointed Managing Director of Kiwa Belgium in replacement of Ms. Sonja Ternier.