Diervoeders

Diervoeders en hun ingrediënten spelen een sleutelrol bij veilig uit vee geproduceerd voedsel. Het is dus van essentieel belang om ervoor te zorgen dat diervoeder vanaf de bron veilig is, aan voorschriften voldoet en voedzaam is voor het dier.

Consumenten worden zich steeds meer bewust van het belang van voedselveiligheid. Klanten van leveranciers van diervoeders eisen daarom steeds meer dat de producten van traceerbare en vertrouwde bronnen komen.

Kiwa certificeert de verschillende onderdelen van de voedselketen, van grondstoffen tot diervoeder, op basis van verschillende internationale feed assurance-schema's, zoals FEMAS en FAMI-QS.

Onze diensten op gebied van diervoeder

  • ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001-certificaat toont u klanten en prospects dat uw processen voldoen aan internationale normen en dat u veel waarde hecht aan continue verbetering. Kiwa heeft ruime ervaring met ISO 9001 certificering.
    Lees meer
  • ISO 14001-certificering via Kiwa: reduceer verspilling, win het vertrouwen van klanten en blijf uw concurrentie voor.
    Lees meer
  • ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
    Lees meer