Dierwelzijn

Wanneer u dieren op een bedrijfsmatige manier houdt of verhandelt, moet u zich houden aan regels om het welzijn en de gezondheid van dieren te waarborgen. Er zijn bijvoorbeeld regels voor huisvesting, verzorging, en het fokken en scheiden van dieren.

Kiwa heeft jarenlange ervaring met het opzetten van kwaliteitssystemen, het houden van audits en het certificeren van bedrijven op het gebied van dierenwelzijn over de hele wereld. Niet alleen in de primaire sector, maar bijvoorbeeld ook bij slachthuizen, vleesverwerkers en winkels. Wij zijn uw betrouwbare partner op het gebied van dierenwelzijn!

Onze diensten op het gebied van dierwelzijn

Kiwa is in verschillende landen actief op het gebied van dierwelzijn, echter niet in België.

Bezoek onze globale website om te achterhalen in welke landen Kiwa deze diensten aanbiedt.