Gedragscode

Professioneel zijn in ons handelen. Op integere wijze zakendoen. De reputatie van onze klanten en onze eigen onderneming hooghouden. Mensen en het milieu eerlijk en met respect behandelen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samenwerken en nadenken over de manier waarop we werken. Nadenken over de ethische aspecten van ons handelen. Deze waarden klinken als gezond verstand. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we ze dag na dag toepassen en dat we trots zijn op het feit dat onze producten en services zorgen voor toegevoegde waarde doordat ze vertrouwen scheppen in producten, processen en organisaties.

De gedragscode van Kiwa is bedoeld als een kader voor de medewerkers en als statement tegenover alle betrokken partijen. Deze code moet worden gebruikt als richtlijn voor iedereen die bij of voor Kiwa werkt, om verstandig en met gezond verstand te handelen en zich correct te gedragen.