Alle asbestverwijderende bedrijven dienen de criteria te volgen zoals vastgelegd in de Codex Boek VI, Titel 4.

Hoe verloopt de erkenningsprocedure? 

De certificatie begint met een beoordeling van de documentatie van uw asbestverwijderingssysteem. Vervolgens wordt een werkplan voor een audit opgesteld, waarin is beschreven wanneer welke afdelingen worden geëvalueerd. Door middel van diverse toetsingen en interviews met de betrokkenen wordt nagegaan in hoeverre de processen en bijhorende procedures in de praktijk worden toegepast.

Voor de couveusezak en hermetische zone is de erkenningsprocedure beschreven in de Codex Boek VI, Titel 4. Deze ziet er kort samengevat als volgt uit :

  • Audit door een geaccrediteerde certificatie-instelling (Kiwa Belgium). Tijdens deze audit worden de criteria van de checklist BELAC 2-405 geverifieerd. Indien de audit positief verloopt, ontvangt u een certificaat dat 5 jaar geldig is. 
  • Aanvraag erkenning bij FOD WASO. Eén van de aan te leveren documenten, is het certificaat van Kiwa. 
  • De FOD WASO komt bij u langs voor een nieuwe verificatie van de checklist BELAC 2-405.
  • Indien dit allemaal goed verloopt, krijgt u een erkenning. 
  • Met deze erkenning kan u dan werken gaan uitvoeren.
  • Bij de eerste werf die u heeft, dient u Kiwa te contacteren en zullen wij een werfaudit uitvoeren voor de verschillende fases. 

Er worden tevens werfbezoeken ingepland om volgende elementen te controleren:

  • Opbouw van de hermetische zone
  • Werking van de hermetische zone
  • Afbraak van de hermetische zone
  • Techniek van de couveusezak

Certificatieprocedure binnen Kiwa Belgium

De bevindingen van de audit en de werfbezoeken worden vastgelegd in een rapport. Indien tekortkomingen worden gesignaleerd heeft het bedrijf een vooraf bepaalde termijn om maatregelen te treffen. Voldoet het systeem, dan reikt Kiwa Belgium een certificaat uit. Dit certificaat is vijf jaar geldig, waarna een hercertificatieproces wordt gestart.

Heeft u interesse en wilt u een offerte aanvragen? 

Op basis van een door u ingevuld aanvraagformulier wordt een prijsvoorstel opgesteld afhankelijk van de aard en de grootte van uw bedrijf. U kan deze opvragen bij be.sales@kiwa.com.