Alle asbestverwijderende bedrijven dienen de criteria te volgen zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 28 maart 2007.

Op basis van een door u ingevuld aanvraagformulier wordt een prijsvoorstel opgesteld afhankelijk van de aard en de grootte van uw bedrijf.

Certificatie begint met een beoordeling van de documentatie van uw asbestverwijderingssysteem. Vervolgens wordt een werkplan voor een audit opgesteld, waarin is beschreven wanneer welke afdelingen worden geëvalueerd. Door middel van diverse toetsingen en interviews met de betrokkenen wordt nagegaan in hoeverre de processen en bijhorende procedures in de praktijk worden toegepast.

Naast deze audit worden er tevens werfbezoeken ingepland om volgende elementen te controleren:

  • Opbouw van de hermetische zone
  • Werking van de hermetische zone
  • Afbraak van de hermetische zone
  • Techniek van de couveusezak

De bevindingen van de audit en de werfbezoeken worden vastgelegd in een rapport. Indien tekortkomingen worden gesignaleerd heeft het bedrijf een vooraf bepaalde termijn om maatregelen te treffen. Voldoet het systeem, dan reikt Kiwa Belgium een certificaat uit. Dit certificaat is vijf jaar geldig, waarna een hercertificatieproces wordt gestart.