Asbestverwijdering

Het Koninklijk Besluit van 28 maart 2007, verschenen in het Belgische Staatsblad van 26 april 2007, legt criteria vast waaraan een asbestverwijderend bedrijf verplicht is te voldoen, om door de Belgische Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend te worden. Eén van die criteria is het verplicht behalen van een certificaat dat aantoont dat u een kwaliteitsborgingsysteem toepast en dat u over de technische en organisatorische onderlegdheid beschikt om volgens de Belgische wetgeving te werken.

  • Certificatie van uw asbestverwijderingssysteem

Alle asbestverwijderende bedrijven dienen de criteria te volgen zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 28 maart 2007.

Op basis van een door u ingevuld aanvraagformulier wordt een prijsvoorstel opgesteld afhankelijk van de aard en de grootte van uw bedrijf.

Certificatie begint met een beoordeling van de documentatie van uw asbestverwijderingssysteem. Vervolgens wordt een werkplan voor een audit opgesteld, waarin is beschreven wanneer welke afdelingen worden geëvalueerd. Door middel van diverse toetsingen en interviews met de betrokkenen wordt nagegaan in hoeverre de processen en bijhorende procedures in de praktijk worden toegepast.

Naast deze audit worden er tevens werfbezoeken ingepland om volgende elementen te controleren:

  • Opbouw van de hermetische zone
  • Werking van de hermetische zone
  • Afbraak van de hermetische zone
  • Techniek van de couveusezak

De bevindingen van de audit en de werfbezoeken worden vastgelegd in een rapport. Indien tekortkomingen worden gesignaleerd heeft het bedrijf een vooraf bepaalde termijn om maatregelen te treffen. Voldoet het systeem, dan reikt Kiwa Belgium een certificaat uit. Dit certificaat is vijf jaar geldig, waarna een hercertificatieproces wordt gestart.

Gerelateerde producten