Waarom certificaat BRL 2813 voor uw bedrijf?

Opdrachtgevers willen zekerheid dat de geleverde bouwelementen van beton voldoen aan de gestelde eisen. Met het KOMO product certificaat BRL 2813 geeft u deze zekerheid.


Komt mijn bedrijf in aanmerking voor  BRL 2813?

Bent u een producent van bouwelementen van beton dan is deze richtlijn voor u van noodzaak. BRL 2813 wordt gebruikt als grondslag voor certificatie van bouwelementen van beton.


Noodzaak van het certificaat

Het KOMO product certificaat BRL 2813 geeft vertrouwen dat de bouwelementen van beton van u voldoen aan de in BRL 2813 gestelde eisen.


Voordelen van het certificaat

Met het KOMO product certificaat BRL 2813 onderscheidt u zich van andere bedrijven op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid. Met het certificaat is er geen discussie over de prestaties van uw bouwelementen van beton.

Processtappen

Voor het verlenen van een KOMO certificaat voert Kiwa een toelatingsonderzoek uit aan de hand van beoordelingsrichtlijn BRL 2813. Het toelatingsonderzoek bestaat uit twee bezoeken waarbij naast de interne kwaliteitsbewaking van de producent, de productie beoordelen van een aantal betonnen bouwelementen en een aantal gerede bouwelementen controleren volgens de eisen in BRL 2813. Na verlening van het KOMO certificaat brengt Kiwa 4 tot 6 keer per jaar onaangekondigd een controlebezoek aan de productielocatie. Tevens wordt éénmaal per jaar een kantoorbezoek uitgevoerd. De onaangekondigde controlebezoeken hebben dezelfde inhoud zoals hierboven omschreven voor het toelatingsonderzoek. Tijdens het kantoorbezoek beoordelen wij het kwaliteitssysteem. Beoordeeld worden onder andere procedures voor klachtenafhandeling, producten met tekortkomingen en nemen van corrigerende maatregelen. Daarnaast voeren we een projectbeoordeling uit om te beoordelen of de producent zijn afspraken m.b.t. de engineering van de vloerelementen correct nakomt.


Hier vindt u de reeds gecertificeerde bedrijven.


Over Kiwa

Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Met onze services voor certificering, inspectie, tests , training en consultancy zorgen we voor vertrouwen in de producten, services, processen, (management)systemen en medewerkers van onze klanten. Dat doen we in een groot aantal marktsegmenten, over de hele wereld al meer dan 65 jaar!Geïnteresseerd?

Bent u benieuwd welke audits Kiwa hiervoor uitvoert? Deze informatie kunt u terugvinden in de sidebar: ‘Auditprogramma Constructief Beton’ .

Voor de eisen aan de interne kwaliteitsbewaking van een producent voor constructieve betonelementen verwijst de BRL naar de Criteria 73. Hierin zijn de gestelde eisen aan de interne kwaliteitsbewaking opgenomen. Meer informatie over Criteria 73 vindt u hier.