Alle bewakingsondernemingen die lid zijn van de BVBO dienen aan het label te voldoen.

Het label is een mooi voorbeeld van het maatwerk dat Kiwa verricht om labels te ontwikkelen die gericht zijn op een specifieke sector of netwerk en richt zich op een aantal cruciale aspecten van de dienstverlening van een bewakingsfirma:

  • Conformiteit met wettelijke vereisten qua personeel, infrastructuur en middelen
  • Conformiteit met eisen rond sociaal beleid en veiligheid en gezondheid op het werk, zoals bepaald in paritair comité 317
  • Kwaliteitsbeheer gekoppeld aan evaluatie van de relatie met de klant en principes van continu verbeteren
  • Integriteit
  • Aanbod, planning, risico analyse en uitvoering van bewakingsmissies

 Alle leden van de BVBO worden jaarlijks geaudit door Kiwa. Tijdens de audit gaan we na of de organisatie voldoet aan de eisen die gesteld worden in de norm. De bevindingen van de audit worden vastgelegd in een rapport. Indien tekortkomingen worden gesignaleerd heeft de organisatie een vooraf bepaalde termijn om maatregelen te treffen. Voldoet het systeem, dan reikt de BVBO het Secured Quality certificaat uit. Dit certificaat is drie jaar geldig, waarna een hercertificatie proces wordt gestart.

Meer informatie is beschikbaar op www.apeg-bvbo.be.

Contacteer ons gerust even voor meer toelichting rond de norm of een vrijblijvende offerte.