Voor wie is de CE-markering van toepassing? 

De CE-markering is van toepassing voor timmerfabrikanten, timmerbedrijven, fabrikanten van kunststof gevelelementen, profielleveranciers, architecten, aannemers, gemeenten, woningbouwverenigingen, en particulieren.

Wettelijke plicht

Sinds 1 februari 2010 is het aanbrengen van CE markering op ramen en deuren een wettelijke plicht voor producenten van gevelelementen, ongeacht het materiaaltype. Het is van groot belang dat de CE-taken correct en volledig worden uitgevoerd. Afhankelijk van het type product is in enkele gevallen dan ook een beoordeling door een zogenaamd Notified Body voorgeschreven. Kiwa is een Notified Body dat bevoegd is om deze taken voor u uit te voeren.

De conform EN 14351-1 bepaalde en gedeclareerde waarden kunnen in bepaalde gevallen worden gebruikt in het kader van certificatie op basis van BRL 0703 “Kunststof gevelelementen”, BRL 0801 “Houten gevelelementen” en BRL 0803 “Houten buitendeuren”. Indien nodig kan het onderzoek voor de CE-markering ook met het toelatingsonderzoek voor KOMO gecombineerd worden. Voor verdere informatie aangaande KOMO-certificatie kunt u met Kiwa contact opnemen.

Offerte aanvragen?

Indien u geïnteresseerd bent in CE-markering van uw gevelelementen, dan kunt u een offerteaanvraag indienen bij Kiwa. Na ontvangst van de aanvraag neemt een van onze medewerkers contact met u op om het traject te bespreken. Tijdens het onderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of uw het bedrijfsproces, kwaliteitssysteem (Factory Production Control, FPC) en gedeclareerde waarden voldoen aan de eisen gesteld in EN 14351-1. Indien van toepassing of gewenst, ontvangt u na afronding van het onderzoek een FPC-certificaat. Verder kan, indien gewenst, ook het onderzoek voor de CE-markering met het toelatingsonderzoek voor een KOMO-certificaat gecombineerd worden.

Voor een vrijblijvende offerte, of voor verdere informatie, kan u contact opnemen via ons contactformulier, of op het nummer: +32 (0)3 259 06 62.