Erkende constructeur worden

De Belgische goedkeuringsinstantie heeft een set van instructies ontwikkeld, gelinkt aan het KB van 14 april 2009, die duidelijk maken hoe een fabrikant van voertuigen of onderdelen te werk moet gaan. België werkt hierbij met het concept van erkend constructeur. Dat is een constructeur die heeft aangetoond dat hij in staat is om voertuigen of onderdelen conform de technische richtlijnen te bouwen. Een erkend constructeur heeft toegang tot een web platform dat beheerd wordt door de goedkeuringsinstantie, en waarmee hij aanvragen voor individuele of typegoedkeuring kan indienen.

Om erkend te worden, dient de constructeur een aanvraagformulier in te vullen waarop hij aangeeft welke activiteit hij precies voert en voor welke richtlijnen hij een erkenning wenst. 

Verloop van de audit

Daarnaast dient de constructeur een audit te ondergaan die aantoont dat hij geborgde processen heeft voor verschillende belangrijke onderwerpen:

  • Kennis en opvolging van evoluerende wetgeving
  • Bewaking van competentie van medewerkers
  • Structuur van goedkeuringsaanvragen
  • Opstellen van instructies voor de werkplaats die rekening houden met technische richtlijnen en bouwspecificaties van leverancies
  • Uitvoeren van controles op conformiteit van voertuig of onderdeel met richtlijnen, instructies en/of typegoedkeuring
  • Omgaan met afwijkende producten en herstel van conformiteit van productie
  • Beheer van meetinstrumenten

Technische dienst Type C en D

Niet zomaar iedereen kan de audits en de testen uitvoeren die u nodig hebt. Kiwa heeft een officiële erkenning van de FOD Mobiliteit als Technische Dienst Type C, zowel als Type D.

De Type C erkenning hanteren we bij het uitvoeren van audits die toegang geven tot het statuut van erkend constructeur die individuele goedkeuringsaanvragen kan indienen. Met de Type D erkenning kunnen we ook de processen beoordelen die borgen dat de productie conform de typegoedkeuring verloopt. Bij een Type D audit inspecteren we ook de productie. Een Type D audit is enkel van toepassing op fabrikanten die een of meerdere type- of deelgoedkeuringen hebben.

Verdere informatie:

Op volgende websites vindt u meer informatie over deze kaderrichtlijn terug:

Offerte aanvraag

Wenst u meer informatie te ontvangen, of wilt u een offerte aanvragen? Ga dan naar het online formulier 'Contact'.