Voor wie?

De FCA standaard is bestemd voor de verschillende operatoren werkzaam binnen de diervoederkolom. Vanaf het ogenblik dat uw productieactiviteiten of diensten ook maar enig verband houden met de diervoederkolom is de FCA van toepassing.

Over Feed Chain Alliance

De standaard FCA wordt beheerd door de vzw OVOCOM (Overleg Platform Voedermiddelenkolom) en is consulteerbaar op de website www.ovocom.be. De methodes zijn beschreven in een aantal referentiedocumenten en het geheel noemt men de standaard FCA (de vroegere GMP Diervoeders). 

Certificering via Kiwa

Op basis van het door u ingevulde aanvraagformulier wordt een prijsvoorstel opgesteld afhankelijk van de aard en grootte van uw bedrijf. Certificatie begint met een beoordeling van de documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. Vervolgens wordt een werkplan voor de audit opgesteld, waarin is beschreven wanneer welke afdelingen worden beoordeeld. Door middel van diverse toetsingen en interviews met de betrokkenen, wordt nagegaan in hoeverre de processen en bijhorende procedures in de praktijk worden toegepast.

De bevindingen van de audit worden vastgelegd in een rapport. Indien tekortkomingen werden gesignaleerd heeft uw organisatie een vooraf bepaalde termijn om maatregelen te treffen. Voldoet het systeem, dan reikt Kiwa Belgium een certificaat uit. Dit certificaat is 2 jaar geldig, waarna een hercertificatie proces wordt gestart. Uw bedrijf en certificaat worden door Kiwa aangemeld op de website van OVOCOM.

Aanvraag offerte

Bent u geïnteresseerd, of wenst u meer informatie te ontvangen over de certificering voor de FCA standaard? Neem dan gerust contact op via het telefoonnummer: +32 (0)3 259 06 62, of via het contactformulier