Als er binnen uw bedrijf gevaarlijke stoffen opgeslagen liggen, wilt u natuurlijk dat deze goed beschermd zijn tegen de gevolgen van brand. Met name de opslag van gevaarlijke stoffen in grotere hoeveelheden (meer dan 10.000 kg) vereist bijzondere aandacht. Ook een gemeente zal in veel gevallen eisen stellen aan een dergelijke opslag. Dit kan u bewijzen door middel van de PGS 15 certificering. 

De opslag van gevaarlijke stoffen moet goed zijn beveiligd. Vaak worden hiervoor bij beschermingsniveau 1 blusinstallaties vereist. Denk daarbij aan automatische sprinklerinstallaties en deluge-installaties (eventueel met schuimtoevoeging), automatische blusgasinstallaties en automatische Hi-Ex installaties met inside of outside air. Voor een doeltreffende beveiliging zijn er naast installaties ook andere randvoorwaarden van toepassing, zoals bouwkundige en organisatorische maatregelen.

We zijn deskundig en onafhankelijk en kunnen worden ingeschakeld voor zowel nieuwe als bestaande beveiligingen. Daarbij kunnen onder andere de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • 0-inspectie (nul-inspectie  voor PGS15)
  • Beoordelen uitgangspunten
  • Opstellen van een inspectieplan
  • Beoordelen ontwerp
  • Uitvoeren van een initiële inspectie en vervolginspecties, met inspectiecertificering voor PGS15.

Waarom Kiwa R2B?
Kiwa R2B is een toonaangevende Inspectie-Instelling op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd, door het leveren van diensten op een deskundige, flexibele, klantgerichte en innovatieve wijze. Deze diensten bestaan uit het uitvoeren van inspecties en het geven van opleidingen vanuit een volledig onafhankelijke, objectieve en integere positie.

Kiwa R2B bedient daarbij een breed scala aan branches, o.a. zorg, tunnels, logistiek, industrie, (petro)chemie, datacenters, airports, opslag gevaarlijke stoffen en hotels.