We inspecteren zowel op basis van de CCV-inspectieschema’s als op normconformiteit. Daarnaast voeren we steekproefinspecties uit voor certificatie-instellingen.

Bouwwerken moeten voldoen aan de voorwaarden in het Bouwbesluit. Wanneer hieraan niet voldaan kan worden, bestaat de mogelijkheid een gelijkwaardige invulling te geven aan de eisen uit het Bouwbesluit. Dit kan op verschillende manieren worden onderbouwd. Onderdeel daarvan kan de toepassing zijn van rookbeheersingssystemen. 

Rookbeheersingsinstallaties zijn bijvoorbeeld rook- en warmteafvoerinstallaties, overdrukinstallaties of langsventilatie- en stuwdrukinstallaties. Deze systemen hebben allemaal hun eigen toepassingsgebieden, maar delen een gemeenschappelijk doel: ervoor zorgen dat er binnen een bouwwerk - bijvoorbeeld in kantoorgebouwen en parkeergarages - een rookvrije vluchtweg wordt gecreëerd. 

Inspectieschema CCV
Als het Bouwbesluit dit voor een bouwwerk verplicht stelt, moeten rookbeheersingssystemen worden gecertificeerd op basis van het Inspectieschema rookbeheersingsinstallaties van het CCV. Om op basis hiervan een certificaat rookbeheersingssysteem te verkrijgen, controleert Kiwa R2B de installatie in samenhang met andere systemen en de bouwkundige en organisatorische maatregelen. We zijn door de Raad voor Accreditatie (RvA) geacrediteerd (scope I040) voor de uitvoering van RBS inspecties, waarmee deskundigheid en onafhankelijkheid is gegarandeerd. 

Waarom Kiwa R2B?

Kiwa R2B is een toonaangevende Inspectie-Instelling op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd, door het leveren van diensten op een deskundige, flexibele, klantgerichte en innovatieve wijze. Deze diensten bestaan uit het uitvoeren van inspecties en het geven van opleidingen vanuit een volledig onafhankelijke, objectieve en integere positie.

Kiwa R2B bedient daarbij een breed scala aan branches, o.a. zorg, tunnels, logistiek, industrie, (petro)chemie, datacenters, airports, opslag gevaarlijke stoffen en hotels.