ISO 45001

Sinds maart 2018 is ISO 45001 de nieuwe internationale norm voor arbomanagementsystemen. ISO 45001 vervangt OHSAS 18001, die weliswaar hetzelfde doel heeft, maar geen gestandaardiseerde internationale norm is.


De verschillen tussen ISO 45001 en OHSAS 18001

ISO 45001 bevat net als OHSAS 18001, eisen voor het arbomanagementsysteem in een organisatie. In tegenstelling tot OHSAS 18001 is ISO 45001 een gestandaardiseerde internationale norm. Maar er zijn meer verschillen:

 • Het begrip ‘worker’ wordt geïntroduceerd;
 • Er is meer aandacht voor leiderschap en voor cultuur met betrekking tot arbomanagement;
 • Er is meer aandacht voor 'persons working under the control of the organisation';
 • Er is meer aandacht voor commitment in relatie tot de ‘hierarchy of control’;
 • Het uitgangspunt 'trainingsbehoeften' is vervangen door het uitgangspunt 'competenties'.


Nieuw in ISO 45001: High Level Structure (HLS)

In de nieuwe ISO-normen voor managementsystemen wordt gebruik gemaakt van High Level Structure (HLS). De HLS is een 'structuur op hoofdlijnen' die voor alle normen gelijk is. ISO 45001 maakt ook gebruik van HLS.  High Level Structure legt onder meer het volgende vast:

 • Contextanalyse;
 • Vaststelling van de eisen van belanghebbende partijen;
 • Invloed van in- en externe veranderingen op de organisatie;
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen;
 • Risico's en kansen;
 • Beheersing van uitbestede processen;
 • Gedocumenteerde informatie.

Voor wie?

ISO 45001 is voor alle werknemers die aantoonbaar willen maken dat zij aan de wettelijke verplichtingen voldoen om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.


Wanneer is ISO 45001 nodig?

Kiwa raadt ISO 45001 aan iedere organisatie aan omdat het opzetten en implementeren van een arbomanagementsysteem de nodige voordelen met zich meebrengt. Met een ISO 45001 verkleint u de kans op fouten en klachten en ontstaat er een betere procesbeheersing. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn dan voor een ieder duidelijk, waardoor u transpiratie in uw organisatie brengt.


Continue verbeterprincipes

Als onafhankelijke certificatie-instelling toetst Kiwa of uw arbomanagementsysteem voldoet aan de eisen die in de norm ISO 45001 worden gesteld. ISO 45001 is gebaseerd op dezelfde continue verbeterprincipes als ISO 9001, ISO 14001 en verschillende productcertificatieschema's. Hierdoor is het mogelijk audits te combineren, wat een reductie tot gevolg heeft in audit-tijd en -kosten. Deze one-stop shop-formule kunnen we in uiteenlopende branches toepassen en noemen we geïntegreerde audits.