Alle bedrijven die het belangrijk vinden om op een gestructureerde manier rekening te houden met de wensen van hun klanten bij het vervaardigen van hun product.

Het concept van continue verbetering, gebaseerd op wat je klanten je vertellen, is een zeer eenvoudig maar tegelijk erg krachtig concept dat als een leidraad door veel analoge normen geweven is. ISO 9001 houdt daarbij rekening met de specifieke eisen die aan uw vakgebied gelinkt zijn en kan toegepast worden op de meest complexe zowel als de meest eenvoudige organisatie.

ISO 9001 is op zich geen garantie op perfecte product kwaliteit. Het is en blijft een systeem certificaat. Maar, het geeft wel het vertrouwen dat het bedrijf in kwestie de nodige processen heeft om te leren uit opgedane ervaring en om steeds betere kwaliteit af te leveren.Op basis van een door u ingevuld aanvraagformulier wordt een prijsvoorstel opgesteld afhankelijk van de aard en de grootte van uw bedrijf. Certificatie begint met een beoordeling van de documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. Vervolgens wordt een werkplan voor een audit opgesteld, waarin is beschreven wanneer welke afdelingen worden geëvalueerd. Door middel van diverse toetsingen en interviews met de betrokkenen wordt nagegaan in hoeverre de processen en bijhorende procedures in de praktijk worden toegepast.

De bevindingen van de audit worden vastgelegd in een rapport. Indien tekortkomingen worden gesignaleerd heeft het bedrijf een vooraf bepaalde termijn om maatregelen te treffen. Voldoet het systeem, dan reikt Kiwa Belgium een ISO 9001 certificaat uit. Dit certificaat is in principe 3 jaar geldig, waarna een hercertificatiecyclus wordt gestart. Echter, wegens de overgang van ISO9001:2008 naar ISO9001:2015, dienen alle certificaten voor 15-09-2018 overgezet te zijn naar de ISO9001:2015 versie. Dit betekent dus dat de geldigheid van certificaten, die nu worden opgemaakt, steeds beperkt is tot 15-09-2018.