Elke carrosserie dient een certificaat te hebben dat aantoont dat zij voldoet aan de criteria opgelegd door de verzekeringsmaatschappijen. Het Kiwa Pro label geeft toegang tot het label van Traxio/Febelcar Long Life Repair duurzaam ondernemen.

Het Kiwa Carrosserielabel Pro

Het Kiwa Carroserielabel Pro concentreert zich op 6 thema's:

  • Infrastructuur
  • Uitrusting
  • Klantenservice
  • Management systeem
  • Veiligheid
  • Milieu

Ook aspecten van Belgische wetgeving, binnen het kader van welzijn op het werk, komen aan bod tijdens de audit. 

Verloop van de audit

Het label is gebaseerd op criteria die een kwantitatieve score opleveren. Dat maakt het mogelijk om de audit resultaten te vertalen in een kwantitatieve benchmark, waarmee elke carrosserie zich kan vergelijken met haar concullega's. Op die manier worden competitieve verbeterpunten onmiddellijk zichtbaar gemaakt.

Alle certificaathouders worden eenmaal per jaar geauditeerd. Tijdens de audit gaan we na of de organisatie voldoet aan de eisen die gesteld worden door het label. De bevindingen van de audit worden vastgelegd in een rapport. Indien tekortkomingen worden gesignaleerd heeft de organisatie een vooraf bepaalde termijn om maatregelen te treffen. Voldoet het systeem, dan reikt Kiwa een Kiwa Pro certificaat uit.

Aanvraag offerte

Contacteer ons gerust even om een beeld te krijgen van de audit criteria die we hanteren of een vrijblijvende offerte, via be.sales@kiwa.com.