Het Kiwa-keurmerk voor COVID-19 preventiemaatregelen is er voor organisaties die hun COVID-19-maatregelen willen laten toetsen aan de geldende (inter)nationale eisen en eventueel aanvullende branche- of bedrijfsrichtlijnen. In het kader van het keurmerk voert Kiwa periodiek een beoordeling uit, waarbij de protocollen en preventiemaatregelen van een organisatie worden gecontroleerd. Voldoet het beleid om verspreiding van het COVID-19 virus te beperken aan de geldende richtlijnen, dan levert dit een Kiwa-conformiteitsverklaring en keurmerk op.


Doordat het Kiwa keurmerk COVID-19 preventiemaatregelen is gebaseerd op de structuur van internationale ISO-normen kan het uitstekend worden gecombineerd met andere managementsystemen. Het Kiwa-keurmerk voor COVID-19 preventiemaatregelen is geschikt voor vrijwel elke organisatie, van hotels, winkels, sportscholen, musea en andere (openbare) instellingen tot schoonmaakbedrijven, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, etc.

Creëer duidelijkheid en vertrouwen

Kiwa heeft uitgebreide ervaring met het uitvoeren van kwaliteitsbeoordelingen, onder meer in de toeristisch-recreatieve branche, de gezondheidszorg en de sport- en vervoersector. Diverse organisaties hanteren Kiwa’s COVID-19-keurmerk om aan klanten, medewerkers en andere stakeholders aantoonbaar te maken dat alle vereiste maatregelen worden genomen om verspreiding van het COVID-19-virus te beperken. Zo helpt Kiwa u duidelijkheid en vertrouwen te creëren als het gaat om COVID-19-preventie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Kiwa keurmerk voor COVID-19 preventiemaatregelen? Neem dan contact met ons op. 

Of bekijk een van de volgende artikelen: