Dienstverleners die zich laten registreren door de Vlaamse overheid, kunnen hun klanten laten genieten van de Vlaamse subsidies. Om zich te laten registeren dienen de dienstverleners een KMOP audit te ondergaan. Op die manier wenst de Vlaamse overheid zich te ervan te verzekeren dat enkel kwaliteitsvolle dienstverleners toegang krijgen tot het statuut van geregistreerde dienstverlener.

Nieuwe dienstverleners dienen zich ook eerst aan te melden bij het Agentschap Ondernemen, en dienen een online kennistest af te leggen.

Geregistreerde dienstverlener worden

Via de KMO-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners. Tot 1 november 2013 was een ISO 9001 of QFor certificaat voldoende om toegang te krijgen tot het statuut van geregistreerde dienstverlener. Sinds die overgangsdatum kan een registratie enkel toegekend of verlengd worden wanneer de dienstverlener een positief resultaat behaalt op de KMOP audit.

Dienstverleners die een ISO 9001 of QFor certificaat halen, worden wel vrijgesteld van een aantal modules uit de KMOP norm. Dit levert hen een kortere en dus goedkopere audit op.

Ook lidmaatschap van het IAB, IBR, of BIBF levert de dienstverlener vrijstellingen en dus een korting op.

Offerte aanvragen en verloop van de audit

De dienstverlener kan bij Kiwa terecht voor een offerte en uitgebreide toelichting over het traject naar een erkenning. Om de offerte op te maken, baseert Kiwa zich op een tijdsrooster dat is opgelegd door Agentschap Ondernemen, en waarvoor een heel aantal input gegevens opgevraagd worden bij de dienstverlener.

Wenst u meer informatie, of wenst u een offerte aan te vragen? Ga dan naar 'Contact'. 

Tijdens de KMOP audit worden de verschillende modules beoordeeld die de KMOP norm rijk is.

  • activiteit
  • bewijs van ervaring
  • klantentevredenheid
  • kennis KMO Portefeuille
  • integriteit
  • domeinspecifieke vereisten en competenties

Als de audit succesvol kan afgerond worden, levert Kiwa een positief advies af, dat vervolgens door een commissie in de schoot van Agentschap Ondernemen wordt meegenomen in de beslissing tot erkenning.

Slaagt de dienstverlener niet van de eerste keer, dan kan binnen de zes maand een nieuwe audit uitgevoerd worden, die enkel die punten behandelt die bij de vorige audit een tekortkoming opleverden.

Voor meer informatie, zie ook Agentschap Innoveren en Ondernemen.