De Europese Verordening 167/2013 zorgt voor een wettelijk kader inzake de bouw van voertuigen en de algemene eisen voor de certificering van land- en bosbouw voertuigen. Door de invoering van deze strengere voorwaarden, volgt België de Europese vereisten op en verzekert op deze manier dat hetzelfde niveau van veiligheid kan worden gegarandeerd in heel Europa. 

Implementatie van de verordening 167/2013

Om verrassingen te vermijden, vermelden wij hier een overzicht van de implementatie van de verordening 167/2013 en het verplicht bekomen van een erkenning als constructeur COP (Conformity Of Production). In de regel blijven alle voertuigen die reeds ingeschreven zijn, hun homologatie behouden, ook bij verandering van eigenaar. 

Voor Europese typekeuringen is de verordening reeds verplicht sinds 01/01/2016 voor de nieuwe voertuigen van alle categorieën T, C, R en S. Voor een nationale goedkeuring (waarbij geen export mogelijk is) is de regelgeving aangepast:  alle PVG/PVB zullen vervallen per 31/12/2019 voor alle categorieën. 

Vanaf 01/01/2020 kunnen enkel voertuigen ingeschreven worden met een homologatie gebaseerd op de verordening 167/2013 en mits voorlegging van een COC of IGC. Zonder een goedkeuring en erkenning als constructeur kan men geen homologatie dossiers indienen aan de overheid.

De voertuigen worden opgedeeld in onderstaande categorieën: 

 • Categorie T :  Trekkers op wielen.
 • Categorie C : Trekkers op rupsbanden die voortbewogen en gestuurd worden met de rupsbanden.
 • Categorie R : Landbouw- en bosbouwaanhangwagens.
 • Categorie S : Verwisselbare getrokken machines.

Voor wie? 

De Europese Verordening 167/2013 is van toepassing op alle fabrikanten van land-en bosbouw voertuigen, en de productie van componenten en onderdelen. 

Waarom kiezen voor Kiwa?

Kiwa Belgium is een erkende Technische Dienst en voert audits uit in opdracht van de overheid. Kiwa Belgium is tevens gekwalificeerd voor de certificering binnen de VO 167/2013 en binnen de Kaderrichtlijn 2007/46 Type B, C en D. 

Verloop van de audit

Om erkend te worden, dient de constructeur een aanvraagformulier in te vullen waarop hij aangeeft welke activiteit hij precies voert en voor welke richtlijnen hij een erkenning wenst. 

Daarnaast dient de constructeur een audit te ondergaan die aantoont dat hij geborgde processen heeft voor verschillende belangrijke onderwerpen:

 • Structuur, organisatie en kennis van de regelgeving
 • Opleiding en beroepskennis
 • Typekeur of certificatie niveau
 • Processen van de bouw in conformiteit met de regelgeving
 • Leveranciers of onder aanneming
 • Productiecontrole en conformiteit aan de wetgeving
 • Testgegevens en resultaten
 • Meetinstrumenten 
 • Analyse van testen en de resultaten daarvan
 • Certificaat van Conformiteit (COC)
 • Terugroepacties.

Verdere informatie

Op volgende websites vindt u meer informatie over deze verordening terug:

Vlaanderen: MOW mobiliteit 

Wallonië: SPW Mobilité