MVO Prestatieladder

De laatste jaren is er een groeiend maatschappelijk besef dat er dringend iets gedaan moet worden aan onze ecologische voetafdruk. Politici en bedrijfsleiders moeten het voortouw nemen om een duurzamer model van ondernemen toe te passen. Door het hype-gehalte van het maatschappelijk debat rond MVO is er een wildgroei aan definities en begrippen ontstaan. Daarom heeft Kiwa een MVO prestatieladder ontwikkeld.

Alle ondernemingen die hun bedrijfscultuur zo willen inrichten dat ze maatschappelijk verantwoord handelen en hiermee hun dienstverlening en kwaliteit indirect ten voordele beïnvloeden.

De MVO Prestatieladder is in essentie een norm die de PDCA principes van de Deming Circle (continu verbeteren) toepast op de strategie die een organisatie opstelt naar aanleiding van de dialoog met haar stakeholders. Daarvoor moeten in eerste instantie die stakeholders geïdentificeerd worden, en uitgevraagd over hun behoeftes ten aanzien van de organisatie. Denk aan medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, maar ook aan buurtbewoners, of het lokale bestuur. Wat zij wensen dient de organisatie te vertalen in een MVO strategie, met bijhorende doelstellingen, en actieplannen om deze te realiseren. Eenmaal dit kader bestaat, komt her verder neer op uitvoeren, progress bewaken en bijsturen waar nodig.

Kiwa heeft de MVO Prestatieladder mee ontwikkeld; een certificatieschema dat toelaat om de MVO filosofie en actieplannen van een bedrijf te waarderen én certificeren. Is het zinvol om zo'n certificatieschema te ontwikkelen? Ja. Afnemers, overheden en organisaties zelf hebben de behoefte aan aantoonbare kwaliteit, het liefst door uitspraken door onafhankelijke partijen aan de hand van een transparant eisenpakket. Dat is van belang omdat afnemers en overheden bepaalde eisen stellen maar evenzeer omdat bedrijven zelf een steeds grotere verantwoordelijkheid voelen en willen uitdragen ten aanzien van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Voor meer informatie, zie ook http://www.mvoprestatieladder.nl.

Een offerte voor de certificatie audit is onder meer gebaseerd op de omvang en het toepassingsgebied van uw organisatie. Contacteer ons voor een offerte, en toelichting rond het certificatie traject.

Gerelateerde producten

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), ook wel Corporate Social Responsibility (CSR) genoemd, en CO2-reductie zijn belangrijke maatschappelijke thema’s waaraan veel organisaties aandacht besteden. Vanuit de maatschappij en vanuit de overheid g...
  Lees meer
 • OHSAS staat voor Occupational Health And Safety Assessment Series en omvat de vereisten om veiligheid en gezondheid te garanderen op de werkplek. Verwant met de VCA norm voor veiligheid is het een internationale norm, met een structuur die analoog is...
  Lees meer
 • VCA
  VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is bedoeld voor bedrijven die bij opdrachtgevers werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties en o...
  Lees meer