De MVO Prestatieladder is een tool voor alle ondernemingen die hun bedrijfscultuur zo willen inrichten dat ze maatschappelijk verantwoord handelen en hiermee hun dienstverlening en kwaliteit indirect ten voordele beïnvloeden.

Inhoud van de beoordelingsrichtlijn

De MVO Prestatieladder is in essentie een norm die de PDCA principes van de Deming Circle (continu verbeteren) toepast op de strategie die een organisatie opstelt naar aanleiding van de dialoog met haar stakeholders. Daarvoor moeten in eerste instantie die stakeholders geïdentificeerd worden, en uitgevraagd over hun behoeftes ten aanzien van de organisatie. Denk aan medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, maar ook aan buurtbewoners, of het lokale bestuur. Wat zij wensen dient de organisatie te vertalen in een MVO strategie, met bijhorende doelstellingen, en actieplannen om deze te realiseren. Eenmaal dit kader bestaat, komt het verder neer op uitvoeren, progress bewaken en bijsturen waar nodig.

Voor wie?

Vanuit het bedrijfsleven is er een groeiende vraag om inspanningen op het gebied van MVO meetbaar en inzichtelijk te maken, op een objectieve wijze. Er is een groeiend besef om ‘iets aan MVO te doen’. De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om, geïnspireerd door de ISO 26000, een MVO management systeem te certificeren. Bedrijven die zich met hun volledige bedrijfsvoering richten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunnen met de MVO Prestatieladder laten zien hoe ver ze zijn.

Voor meer informatie, zie ook http://www.mvoprestatieladder.nl.

Offerte aanvragen

Een offerte voor de certificatie audit is onder meer gebaseerd op de omvang en het toepassingsgebied van uw organisatie. Contacteer ons voor een offerte, en toelichting rond het certificatie traject via het online contactformulier.