De minimale energieprestaties waaraan nieuwe gebouwen in ons land moeten voldoen, zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. De norm NEN 7120 is hierin aangewezen als methode om die prestaties te bepalen. Dit levert een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) op die correspondeert met een energielabel dat verplicht is voor nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De EPC beoordeelt de integrale energiezuinigheid van een woning of utiliteitsgebouw. 

Bij het volgens de norm NEN 7120 bepalen van de energieprestaties van een warmtepomp draait het om het rendement, uitgedrukt in de coëfficiënt of performance (COP). De COP relateert de hoeveelheid warmte die een warmtepomp afgeeft aan de hiervoor verbruikte energie.

Het rendement van een warmtepomp kan door de experts van Kiwa worden bepaald in het eigen laboratorium. Hier kan - door in proefopstellingen de verschillende gebruiksomstandigheden te simuleren - het jaarrendement van een warmtepomp worden bepaald, zowel voor verwarming als voor tapwater. Voldoet dit aan de eisen die worden gesteld, dan volgt een NEN 7120-kwaliteitsverklaring. Kiwa kan zowel brine/water, water/water en lucht/water warmtepompen testen volgens de NEN 7120.

Kiwa’s dienstverlening op het gebied van testen, keuren en certificeren van warmtepompen volgens de norm NEN 7120 is bedoeld voor fabrikanten en importeurs die hun producten willen laten toetsen voor toepassing op de Nederlandse markt. Kiwa kan hiervoor de benodigde kwaliteitsverklaringen afgeven voor zowel ruimteverwarming als voor de productie van warm tapwater. 

Warmtepompen moeten voldoen aan nationale en internationale wet- en regelgeving, voorschriften en certificeringen. Kiwa is voor de Nederlandse norm NEN 7210-geaccrediteerd en kan u dus helpen te voldoen aan de eisen die uit deze norm voortvloeien. Daarnaast hebben onze warmtepompexperts ook ervaring met onder meer EMC- en elektrische veiligheid-testen, de ErP, RED, Kiwa Watermark, EHPA Quality Label en CEN Heat Pump KEYMARK. 

Kiwa is een wereldwijd erkende en gerespecteerde partner op het gebied van testing, inspectie en certificering (TIC) met moderne eigen laboratoria en faciliteiten om warmtepompen en gerelateerde systemen te testen. We bieden alle diensten die u nodig heeft om uw time-to-market zo kort mogelijk te houden.

Lees ook de klantcase van Daikin.