Een certificaat is het bewijs van erkenning dat de OHSAS 18001 norm binnen de eigen organisatie is geborgd en dat uw organisatie in staat is op een gestructureerde wijze verbeteringen te initiëren, te plannen, uit te voeren en te evalueren. Kortom, het leveren van kwaliteit kan aantoonbaar worden gemaakt!

Kiwa kan als onafhankelijke certificatie-instelling toetsen of het zorgsysteem voldoet aan de gestelde eisen van de OHSAS 18001 norm.

Het opzetten en implementeren van een zorgsysteem voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft voordelen voor uw organisatie, waaronder een verminderde kans op fouten en klachten, een betere procesbeheersing en -aansluiting en duidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het maakt de organisatie transparant.

Uiteraard brengt het proces kosten met zich mee. De hoogte hiervan is afhankelijk van de complexiteit van het proces en de grootte van het bedrijf. Daarom kan Kiwa een speciaal voor u op maat gemaakte offerte opstellen. 

Meer informatie kan u bekomen via het e-mailadres be.sales@kiwa.com, of via het nummer +32 (0) 3 259 06 60.