Verschillende modules binnen SQAS

SQAS is een schema dat beheerd wordt door de organisatie CEFIC, het European Chemical Industry Council. Dit centrale beheer zorgt voor onafhankelijkheid en integriteit van het schema.

Binnen het Safety & Quality Assessment System bestaan verschillende modules, waaronder Tank Cleaning, Road Transport, ESAD etc... die tijdens een assessment aan de hand van standaard vragenlijsten door een assessor zullen worden beoordeeld. Dit gebeurt op een uniforme manier door onafhankelijke auditoren. Thema's zoals kwaliteit, veiligheid, beveiliging, maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieu komen hierbij aan bod. 

Voor meer informatie hierover kan u terecht op www.sqas.org

Voordelen

De resultaten kunnen na de evaluatie gedeeld worden met andere Logistics Service Providers. Een SQAS of ESAD assessment leidt niet tot een certificaat, maar levert een gedetailleerd rapport op. Hiermee kan elk geïnteresseerd bedrijf bekijken of haar logistieke service provider of chemische distributeur voldoet aan de door haar gestelde performance eisen.

Kiwa kan assessments volgens alle SQAS en ESAD modules aanbieden.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over SQAS, kan u contact opnemen met Kiwa Belgium via het telefoonnummer: +32 (0)3 259 06 62, of via het e-mailadres be.sales@kiwa.com.