Wat is een SSK 2001 en SSK 2002- certificaat?

De normen toegelicht:

  • SSK 2001 (productie) legt eisen op voor de productie van aluminium schrijnwerk, zoals bijvoorbeeld het gebruik van correcte materialen of de kwaliteit van het montageproces.
  • SSK 2002 (plaatsing) legt voorschriften vast voor de plaatsing van het aluminium schrijnwerk, zoals de juiste isolatietechniek of de aangepaste aansluiting op de ruwbouw.

Normen op basis van expertise

De kwaliteitseisen zijn opgesteld door het College van Experten. In dit college zitten vertegenwoordigers uit diverse takken van de industrie (profiel-leveranciers, constructeurs, plaatsers, leveranciers van isolatie- en afdichtingsmateriaal, beslagleveranciers, architecten, enzovoort). De Kiwa-norm is uit hun expertise ontstaan en wordt door deze commissie beheerst.

Waarom een Kiwa-keurmerk?

Het verplichte CE-label voor ramen en deuren legt de fabrikant een aantal minimale testen en prestatieverklaringen op. Maar daarbij worden geen echte kwaliteitseisen vastgelegd. Het CE-label geeft daarom geen echte kwaliteitsgarantie. Het Kiwa-certificaat is een vrijwillig keurmerk dat een reeks kwaliteitseisen vastlegt en dat tevens uitgebreide controles omvat. Bovendien is er niet alleen een Kiwa-certificaat voor de productie, maar ook voor de plaatsing van het aluminium schrijnwerk. Hiermee gaat het Kiwa-certificaat een wezenlijke stap verder dan het CE-label, dat zich enkel uitspreekt over de eigenschappen van het product.

Voor wie is het certificaat van toepassing?

De SSK 2001 en 2002 labels zijn geschikt voor elke producent of plaatser van aluminium schrijnwerk, die in zijn communicatie naar klanten de klemtoon wil leggen op kwaliteit en betrouwbaarheid, en daarbij verder gaat dan de (minimale) eisen die CE-markering ter zake oplegt.

Kiwa heeft ondersteunende leaflets ontwikkeld, die de producent of plaatser helpen om de waarde van de SSK-labels te duiden. Certificaathouders kunnen deze leaflets bij Kiwa bestellen en op die manier hun commerciële inspanningen naar een hoger niveau brengen.

De 2 normen vormen een mooi voorbeeld van het maatwerk dat Kiwa verricht om labels te ontwikkelen die gericht zijn op een specifieke sector of netwerk.

Verloop van de audit

Alle certificaathouders worden tweemaal per jaar geaudit. Tijdens de audit gaan we na of de organisatie voldoet aan de eisen die gesteld worden in de norm. De bevindingen van de audit worden vastgelegd in een rapport. Indien tekortkomingen worden gesignaleerd heeft de organisatie een vooraf bepaalde termijn om maatregelen te treffen. Voldoet het systeem, dan reikt Kiwa het SSK 2001 of 2002 certificaat uit.

Offerte aanvragen

Contacteer ons gerust even voor meer toelichting rond de norm, of een vrijblijvende offerte via het contactformulier.