Voor wie is het VCA-certificaat van toepassing? 

Het VCA-certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico, in een risicovolle omgeving. Vaak vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties en op werk- en projectplaatsen. 

Het certificaat is van toepassing in sectoren zoals aannemerij, bouw, industrie en alle werken waar aannemen en veiligheid voorop staan. 

In de nieuwe versie VCA 2017/6.0, die op 2 april 2018 is verschenen, wordt de nadruk gelegd op de praktische invulling van veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer. Het overzicht van de wijzigingen van de VCA 2017/6.0 ten opzichte van de versie VCA 2008/5.1 vindt u hier.

Drie niveaus in de VCA-certificatie

Er zijn 3 niveaus :

VCA*: 

  • directe beheersing van VGM tijdens de uitvoering van werkzaamheden op de werkvloer zonder inschakeling van onderaannemers.

VCA**: 

  • Directe beheersing van VGM tijdens de uitvoering van werkzaamheden alsmede op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).

VCA Petrochemie:

  • VCA** + aanvullende eisen voor de petrochemie.

De norm zelf, alsook de eisen voor het behalen van een VCA-certificaat, vindt u op de website van BeSaCC.

Hoe verloopt de certificatie?

In de eerste fase wordt er een  fase 1 beoordeling uitgevoerd. Hierbij wordt de documentatie beoordeeld en gekeken of uw management review en risico inventarisatie in orde is. Als dit in orde blijkt te zijn kan fase 2, het implementatie onderzoek, plaatsvinden. Door middel van interviews en rondgang op de projecten wordt getoetst of uw gedocumenteerde systeem ook echt werkt. Als aan alle doelstellingen en eisen van de VCA wordt voldaan, wordt u voorgedragen voor het certificaat. Na positieve beoordeling wordt het certificaat uitgereikt.

Offerte aanvragen

Wenst u meer informatie over de VCA-norm, of wenst u een offerte aan te vragen? Ga dan naar 'Contact'.