Aannemerij, bouw, industrie en alle werken waar aannemen en veiligheid voorop staan. Uiteraard ook alle diensten die daar in meer of mindere mate bij betrokken zijn.

Het VCA certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Dikwijls vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties en op werkplaatsen en projectplaatsen.

Er zijn drie niveaus:

  1. VCA* is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.
  2. VCA** gaat stapje verder, voor bedrijven die onderaannemers inschakelen
  3. VCA Petrochemie tenslotte voegt eisen toe die specifiek gelden voor de petrochemische sector


Volgende stappen dient u te volgen voor het behalen van een VCA certificaat:

  1. Is het certificaat werkelijk voor mij bedoeld?
  2. Welk niveau (VCA *, VCA** of VCA-Petrochemie) moet ik kiezen?
  3. Opstellen te nemen actiepunten voor het VGM beheerssysteem
  4. Uitvoeren actiepunten van het VGM beheerssysteem
  5. U kiest voor een certificatie instelling.

Door het brede spectrum van activiteiten die Kiwa ontplooit is de kans groot dat Kiwa een prima match voor uw organisatie is. Er wordt een zogenaamde fase 1 beoordeling gedaan. Hierbij wordt de documentatie beoordeeld en gekeken of uw management review en risico inventarisatie in orde is.

Als dit in orde blijkt te zijn kan fase 2, het implementatie onderzoek, plaatsvinden. Door middel van interviews en rondgang op de projecten wordt getoetst of uw gedocumenteerde systeem ook echt werkt. Als aan alle doelstellingen en eisen van de VCA wordt voldaan wordt u voorgedragen voor het certificaat. Na positieve beoordeling wordt het certificaat uitgereikt.

Meer informatie vindt u op de website van BeSacc .