VCU is een veiligheidsmanagementsysteem bedoeld voor uitzendkantoren die flexibel personeel beschikbaar stellen voor bedrijven die VCA gecertificeerd zijn.

De toepassing van VCU binnen de werking van uitzendbureaus

De meeste VCA gecertificeerde bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico, in een risicovolle omgeving. Vaak vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties en op werk- en projectplaatsen. Werken in een risicovolle omgeving vereist een zorgvuldige houding en een bepaald kennisniveau van veiligheidsaspecten. Het kan voorkomen dat een VCA gecertificeerd bedrijf tijdelijk of structureel technische arbeidskrachten moet inlenen. Voor deze tijdelijke werknemers zijn de VCA richtlijnen ook van toepassing.

Alle uitzendbureaus die personeel leveren aan VCA gecertificeerde bedrijven moeten goed op de hoogte zijn van veiligheid, gezondheid en milieu. Het is belangrijk dat uitzendbureaus dit kunnen aantonen. Daarom kunnen uitzendbureaus een VCU-certificaat behalen. Een uitzendbureau dat VCU gecertificeerd is kan daarmee aantonen dat het VG-beheersysteem voldoende op orde is.

De norm zelf, alsook de eisen voor het behalen van een VCU-certificaat, vindt u op de website van BeSaCC.

Hoe verloopt de certificatie?

In de eerste fase wordt er een fase 1 beoordeling uitgevoerd. Hierbij wordt de documentatie beoordeeld en gekeken of uw management review en risico inventarisatie in orde is. Als dit in orde blijkt te zijn kan fase 2, het implementatie onderzoek, plaatsvinden. Door middel van interviews en rondgang op de projecten wordt getoetst of uw gedocumenteerde systeem ook echt werkt. Als aan alle doelstellingen en eisen van de VCU wordt voldaan, wordt u voorgedragen voor het certificaat. Na positieve beoordeling wordt het certificaat uitgereikt.


Wenst u meer informatie, of wenst u een offerte aan te vragen? Ga dan naar 'Contact'.