De VEB norm

De VEB norm reikt een kader aan om op een gestructureerde manier te waken over de competenties van de saneringsdeskundigen, in functie van een snel evoluerend wettelijk en technologisch kader. Een organisatie die de VEB norm implementeert, verzekert zich van een efficiënte aanpak ter zake, en beheerst de risico’s die gepaard gaan met medewerkers die onvoldoende op de hoogte zijn van de laatste evoluties in wetgeving en techniek.

Lidmaatschap van de VEB impliceert de verplichting om aan de eisen van de VEB norm te voldoen, en het bijhorende certificaat te halen.

Naast de VEB basisnorm, heeft Kiwa ook een aparte norm ontwikkeld voor boorbedrijven die in onderaanneming werken voor de bodemsaneringsdeskundigen. Deze norm legt eveneens de klemtoon op competentie van de medewerkers, maar heeft daarnaast ook aandacht voor de manier waarop de boorbedrijven de feedback van hun opdrachtgevers meenemen in hun proces van continue verbetering. 

Meer informatie is beschikbaar op www.vebvzw.be.

Verloop van het certificatieproces

Alle leden van de VEB worden jaarlijks geauditeerd. Tijdens de audit gaan we na of de organisatie voldoet aan de eisen die gesteld worden in de norm. De bevindingen van de audit worden vastgelegd in een rapport. Indien tekortkomingen worden gesignaleerd heeft de organisatie een vooraf bepaalde termijn om maatregelen te treffen. Voldoet het systeem, dan reikt Kiwa het VEB certificaat uit. Dit certificaat is drie jaar geldig, waarna een hercertificatie proces wordt gestart.

Offerte aanvragen

Contacteer ons gerust even voor meer toelichting rond de norm, of een vrijblijvende offerte via ons online contactformulier.