Fortrolighedspolitik

Persondatapolitik

Kiwa arbejder for at skabe tillid, og derfor er dit privatliv vigtigt for os. I denne erklæring vil vi forklare, hvilke typer af persondata vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.

Kiwa tilbyder et bredt udvalg af servicer, der er underlagt denne erklæring. Denne erklæring bliver løbende gennemset og opdateret, da vores servicer kan ændre sig.

Kiwa investerer i at sikre dit privatliv ved at højne viden, professionalisme og etik hos deres ansatte og leverandører. De relevante skridt tages for at sikre en dækkende beskyttelse af dine persondata.

Hvem er vi?

Vi er en af de store globale aktører på TIC-markedet (testning, inspektion, certificering). Sammen med dig skaber vi tillid, kvalitet og fremskridt.

Hvilke persondata indsamler vi?

Kiwa indsamler persondata, der gør det muligt for os at tilbyde vores servicer til dig. De indsamlede persondata vil variere ud fra den service, vi leverer eller kan levere til dig. De mest almindelige er dit navn, kontaktoplysninger såsom bland andre din e-mailadresse, telefon- eller mobilnummer, virksomhedsadresse, bopæl, personnummer samt dit bopælsland. Følsomme oplysninger behandles kun, når det påkræves eksplicit, og altid inden for lovens rammer.

Du leverer nogle af disse data til os direkte, når du er ansat, du abonnerer på nyhedsbreve eller andre løbende kommunikationer fra Kiwa, anmoder om tilbud på servicer fra os eller accepterer forsendelser fra servicer, vi tilbyder. Nogle af dine data indhentes også ved at bruge tracking-cookies på vores offentlige hjemmesider. Herudover kan vi også modtage data fra tredjeparter, såsom hvis din arbejdsgiver melder dig til bestemte træningsforløb eller certifikater.

Hvad bruger vi persondata til?

Kiwas politik er, at vi kun indsamler persondata, der er nødvendige at behandle. Vi vil kun behandle dine persondata med dit samtykke eller i nødvendige tilfælde, såsom udførslen af en kontrakt, lovmæssige forpligtelser, udførslen af en opgave af hensyn til offentlig interesse eller af hensyn til vores egne legitime interesser.

Dine persondata er nødvendige til et eller flere af følgende formål:

  • vurderingen og accepten som kunde, leverandør eller handelspartner
 • • udviklingen og forbedringen af produkter og/eller servicer
  • fuldførelsen og udførelsen af aftaler med kunder, leverandører og handelspartnere
 • • pleje af relationer og markedsføring
 • • udførelse af handelsprocesser, intern ledelse og ledelsesrapportering
  • helbred, tryghed, sikkerhed og integritet
 • • overholdelse af loven
 • beskyttelse af individers vitale interesser.
 • I og under ansættelsen i Kiwa Inspecta

Hvis og når behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagetrække dette samtykke når som helst.

Hvor opbevares dine persondata?

Kiwa behandler persondata på tre hovedmåder: internt af Kiwa i vores datacenter, online med hovedleverandører samt applikationer (cloud), der leveres af udvalgte tredjeparter til specifikke produkter og servicer. Kiwa har en streng sikkerhedspolitik, der sørger for, at dine persondata er tilstrækkeligt sikrede. Når vi bruger en online-udbyder, vælger vi at arbejde med ledere inden for industrien eller andre parter, der overholder EU-lovgivning, og som har omfattende sikkerheds- og privatlivsforanstaltninger.

Opbevaringsperioden af dine persondata afhænger af typen af behandling, de skal bruges til. I forbindelse med mange af vores servicer er dine persondata en del af en løbende proces, og derfor opbevares dine persondata, indtil denne proces slutter. I alle andre tilfælde vil dine persondata blive slettet uden ubegrundet forsinkelse, når de ikke længere tjener et formål, med mindre en lovmæssig opbevaringsperiode er gældende.

Hvem deler vi persondata med?

Kiwa deler som udgangspunkt ikke data med andre, der indsamler og bruger persondata til egne (handels)formål. For at tilbyde dig servicer fra Kiwa, kan tredjeparter modtage data fra os om dig om nødvendigt. Vi kan dele dine persondata med andre, der er relaterede til vores servicer. Følsomme persondata deles som udgangspunkt ikke, med mindre lovundtagelser følges strengt eller i nødstilfælde, hvor dine vitale interesser bedst sikres ved at dele relevante informationer.

Hvem kan få adgang til dine data?

Kiwa begrænser adgangen internt, og vi forventer, at tredjeparter ligeledes begrænser adgang til dine persondata ud fra et ‘behov for at vide, ret til at vide’ - princip. Det betyder, at det kun er dem, der aktivt har brug for at behandle dine data, der har lov til at gøre det. ‘Retten til at vide’ betyder, at vi kun betror dine persondata til personer, vi har akkrediteret som berettigede til at få adgang til sådanne data. Dette omfatter også vores leverandører eller tredjeparter, vi arbejder med.

Dine rettigheder som individ

Persondataforordningen (GDPR) udsteder en række rettigheder til dig. Disse individuelle rettigheder står angivet i GDPR og respekteres af Kiwa.

Disse rettigheder omfatter retten til at blive informeret, når persondata indsamles, retten til at få adgang og retten til at ændre i dine data, hvis og når de er upræcise. Du kan også, under særlige omstændigheder anvist i GDPR, bede om at få dine persondata slettet eller begrænse behandlingen deraf. Derudover har du ret til at modsige dig behandlingen af dine persondata eller at blive udsat for automatiseret beslutningstagning og profilering. Endelig har du ret til flytbarhed af data.

Udover disse rettigheder har du ret til at indberette en klage til databeskyttelsesmyndighederne.

Om denne persondatapolitik

Denne version af Kiwas Persondatapolitik blev oprettet i februar 2019.

Vi vil opdatere denne erklæring, hvis der forekommer ændringer. Hvis der er indholdsmæssige ændringer i erklæringen eller i den måde, Kiwa behandler dine persondata på, vil vi enten give dig besked via en klar udmelding af sådanne ændringer på vores hjemmeside eller ved at sende dig en besked direkte.

I tilfælde af en konflikt mellem denne Kiwa-Persondatapolitik og vilkårene for enhver aftale mellem en kunde og Kiwa, vil vilkårene for de(n) pågældende aftale(r) have forrang.

For visse Kiwa-enheder kan en mere specifik erklæring være gældende, der vil blive tilbudt til dig i tilfælde af behandling af persondata.

Spørgsmål om dit privatliv hos Kiwa?

Hvis du stadig har spørgsmål vedrørende vores privatlivspolitik, kan du kontakte vores virksomheds informationssikkerheds- og privatlivsmedarbejder, Hr. Stef Mimpen, e-mail Stef.Mimpen@kiwa.nl, telefon +31 6 8228 2656.