Klage- og indsigelsesvejledning

Har du en klage eller indsigelse kan du ringe til Kiwa Inspecta på +45 70229790. En medarbejder fra Kiwa Inspecta noterer klagen på indberetningsformularen. Du er også velkommen til at sende en skriftlig klage eller indsigelse til vores adresse: Kiwa Inspecta A/S, Stades Krog 6, 2800 Kongens Lyngby.

​Klagen videregives til Kvalitetschefen som behandler klagen efterfølgende.

Klagen behandles så hurtigt som muligt, dog inden for 4 uger fra modtagelse af klagen eller indsigelsen.

Vores kunder får efterfølgende en skriftlig bekræftelse på at Kiwa Inspecta har modtaget klagen inkl. besked om svarfrist. Når klagen/indsigelsen er behandlet, vil du som kunde, modtage et skriftligt svar fra Kiwa Inspecta hvori der informeres om, hvorvidt Kiwa Inspecta giver dig medhold i klagen eller afviser den.

Ankesager KLS systemer

Når Kiwa Inspecta modtager en klage, bekræftes dette over for klageren, og det undersøges først om den omhandler certificeringsaktiviteter som Kiwa Inspecta er ansvarlig for. Er dette tilfældet behandles anken. Hvis anken omhandler godkendelses- eller overvågningsprocessen, udstedelse eller inddragelse af godkendelsesbevis, vil sagen blive overdraget til Sikkerhedsstyrelsens afgørelse. Sikkerhedsstyrelsen er ankeinstans.

​Kiwa Inspecta indsamler og verificerer alle relevante oplysninger til validering af anken. Dette gøres af personale der ikke har været involveret i emnet for anken. Ankeren holdes orienteret om ankens fremskridt og resultat. Herefter får ankeren formel besked om klagens resultat. Sammen med sikkerhedsstyrelsen, kunden /ankeren afgøres anken.

Det afgøres om løsningen, eller dele deraf, skal offentliggøres.​