Et sundt indeklima er afgørende for fysisk velvære og trivsel. Fugt og skimmelsvamp skal altid tages alvorligt, idet en længerevarende eksponering heraf kan resultere i helbredsmæssige konsekvenser såsom vejrtrækningsproblemer, øjenirritation m.m.


FORETAGER BYGNINGSBESIGTIGELSER
Hvis et boligselskab eller en forening oplever indeklimamæssige gener, sender Kiwa Bygningsanalyse en af deres bygningskonsulenter ud, som foretager en bygningsteknisk gennemgang af bygningen. Hvis gennemgangen afslører mistænkelige forhold, vil der som oftest udtages prøver til nærmere analyse. Prøverne analyseres efterfølgende på Kiwa Bygningsanalyses laboratorium i Kolding. »Såfremt prøver viser, at en bygning er ramt af eksempelvis svamp, sætter vi ind og vurderer, hvilke metoder, der skal i brug, for at vi kan eliminere indeklimaproblemet. Vi følger processen fra start til slut og laver altid slutdokumentation, så vores kunder har dokumentation for hele processen,« udtaler afdelingschef hos Kiwa Bygningsanalyse Heine Warthoe.


GAME STREETMEKKA FIK HJÆLP AF KIWA BYGNINGSANALYSE
I Esbjerg kan man finde Game Streetmekka, der er et asfalteret gadeidrætshus og et slaraffenland for børn og unge i Esbjerg Kommune. I efteråret 2018 klager enkelte fra Streetmekkas personale over fysiske gener ved ophold i dele af bygningen. Derfor rekvireres Kiwa Bygningsanalyse til at undersøge forholdene nærmere. »Esbjerg Kommune henvendte sig til os, da der var fundet misfarvninger enkelte steder i loftet i Game Streetmekka. Med baggrund i ovenstående observationer foretager vores bygningskonsulenter en grundig gennemgang af bygningen. I den forbindelse udtages der bl.a. prøver til analyse for VOC’er, formaldehyd samt skimmelsvampe,« fortæller Heine Warthoe.


»Vores målinger viste, at det, der først lignede et mindre omfang af skimmelsvampevækst på loftbrædder, var langt mere omfattende - Game Streetmekka var ramt af et alvorligt udbrud af skimmelsvampevækst, som krævede en renovering af hele tagkonstruktionen i bygningens skaterdel, der var værst ramt. Derfor udarbejdede vi en handlingsplan til Esbjerg Kommune, der øjeblikkeligt blev iværksat. Det er kun få måneder siden, og vi er allerede færdige med den første del, der ligeledes er blevet målt og slutdokumenteret, så denne del af Game Streetmekka kan åbne op igen«, fortæller Heine Warthoe, som efterfølgende tilføjer: »Gamle Streetmekka er et godt eksempel på, hvorfor det er meget vigtigt altid at lytte til brugerne af en bygning, da de er de første til at reagere på indeklimaproblemer.«