Analyser af miljøfarlige asbestfibre
I forbindelse med ombygning og nedbrydning besigtiger vi omfanget af materialer, der kan mistænkes for at indeholde asbest.

Asbestfibre og asbestanalyser
Asbest er et fællesnavn for forskellige mineraler, der findes i bjergarter. Nogle af disse mineraler minder om organiske stoffer, som filt og uld. De kan optrevles i lange tynde tråde og væves til ubrændbart tekstil, eller de kan sammen med bindemidler presses eller støbes sammen med andre materialer. Asbestfibre kan spaltes på langs i meget tynde fibre, der ved bearbejdning eller beskadigelse af asbestholdige materialer kan spredes i luften og holde sig svævende meget længe og udgøre en sundhedsmæssig risiko.

Asbest har været brugt i byggeri som forstærknings- eller fyldstof og som isolerende eller brandhæmmende materiale. Asbest findes bl.a. i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger, ventilationskanaler og i fugemasse. Fra 1985 har det ikke været muligt at anvende asbestholdige materialer i byggeri.

Størstedelen af indendørs anvendte asbestholdige materialer findes i skoler, institutioner og kontor- og industribygninger. I boliger er asbestholdige materialer brugt i mindre grad, men kan forekomme f.eks. i loftelementer, køkkenborde og aftrækskanaler.

I forbindelse med ombygning, nedbrydning og ved mistanke om asbestfibre i luften besigtiger Kiwa Bygningsanalyse for at konstatere omfanget af materialer, der mistænkes for at indeholde asbest. Vi udtager det nødvendige antal prøver repræsentativt for byggeriet.

Disse prøver undersøges på vores Laboratorium for Fiberanalyser for at konstatere type af asbest og afsløre fibre, der kan være sundhedsskadelige.

Derefter udarbejder vi en udførlig rapport med oplysning om udtagningssteder, resultat af laboratorieanalyser samt en omfangsbestemmelse og konklusion.

For yderligere oplysninger om vore laboratorier for fiberanalyser, klik her.