Hvis dit firma designer og producerer udstyr så som kedler, trykbeholdere, rørsystemer eller sikkerhedsventiler, og du ønsker at levere til hele Europa, er det et krav du har en godkendelse til at producerer efter PED.

PED 2014/68/EU har fokus på sikkerhed af trykbærende udstyr i Europa. Den dækker trykbærende udstyr gennem design, fabrikering og overensstemmelsesvurdering, for stationære enheder med et minimums tryk på 0.5 bar. Certificering viser dine kunder at produktet er sikkert, og der er fokus på kvalitet.

Når man søger om ISO 9001 for trykbærende udstyrs produktion er PED’en et krav. Sammen hjælper ISO 9001 og PED certificering med at forbedre din proces og præsentation, som gør du bedre kan møde dine kunders behov og krav som leverandør. Alt dette åbner op for nye forretningsmuligheder og forbedre din konkurrenceevne.

Hvad du har brug for at vide:

Det er fabrikanten, som fremstiller trykbærende anlæg, herunder deres repræsentanter, importører og distributører, der sælger trykudstyret til brugeren, der har ansvaret for, at udstyret er fremstillet efter direktivet.

Fabrikanten er ansvarlig for:

• Konstruktion og fabrikation/montage.

• At systemet opfylder de væsentlige sikkerhedskrav (bilag 1 i bekendtgørelsen).

• At bevare den overordnede kontrol og have den fornødne kompetence – også, når delopgaver overdrages i underentreprise.

• At opbevare den samlede tekniske dokumentation for kategori I-IV i mindst 10 år.

• CE-mærkning.

Klassificering af trykbærende udstyr:

Til bestemmelse af de væsentlige sikkerhedskrav og den efterfølgende overensstemmelsesvurdering og
CE- mærkning, skal det trykbærende udstyr klassificeres med hensyn til risiko. Princippet i risikokategoriseringen bygger på, at tryk, dimension, fluidets farlighed og væskens damptryk påvirker risikoklassificeringen.

I PED anvendes fire risikokategorier: I-IV samt en risikokategori, der er lavere end I. Denne betegnes som artikel 4, stk. 3 (risikokategori 0). (Må ikke CE mærkes)

Trykbærende udstyr og enheder, der klassificeres i Artikel 4.3, skal konstrueres og fremstilles i overensstemmelse med god teknisk praksis, så de kan anvendes risikofrit.

Fluida grupper:

Fluida opdeles i gruppe 1 og 2.

· Gruppe 1 dækker farlige fluida omfattende eksplosive, yderst brandfarlige, meget brandfarlige, brandfarlige
(hvis den tilladte maksimaltemperatur er højere end flammepunktet), meget giftige, giftige samt brandnærende.

· Gruppe 2 omfatter alle fluida, der ikke er nævnt i gruppe 1.

Certificering med Kiwa Inspecta

For at være kundernes første valg på det globale marked, er kvalitet et nøgleområde. Kunder/forbrugere leder hele tiden efter bevis for kvaliteten på produktet og servicen de køber. Du har som leverandør mange krav, der skal opfyldes, PED godkendelse kan vise de lever op til dette.

Fordele

Du har mulighed for at øge din profit – ved at forbedre dine processer og møde kundernes behøv.

Med PED, kan du i sikre at du følger internationale standarder.

Mød kundernes behov – med fokus på kunderne, lader PED dig sætte mål for at møde kundernes behov.

Demonstrer dit fokus på kvalitet – certificering viser kunder, partnere og ansatte at du har høj fokus på forsat forbedring.

Forbedrer din konkurrenceevne – certificering hjælper dig ind på nye markeder og giver mulighed for nye samarbejdspartnere.

Identificer risikoer –certificering hjælper dig med at identificere og styre forretningsrisikoer i en struktureret måde.

Med PED og ISO 9001, kan du identificere områder der har behov for forbedring i din ledelsesproces, og sikre de er internationale godkendte.

Øg effektiviteten – Ved at fremhæve hvor der skal forbedres, PED certificering hjælper dig med at formindske omkostninger og øge effektiviteten.

Vis dit produkts sikkerhed – PED certificering viser trykbærende udstyr af dit design og producent er sikker til brug i Europa, ifølge love og krav.

Demonstrer dit fokus på kvalitet – certificering viser kunder, partnere og ansatte at du har høj fokus på forsat forbedring.

Forbedrer din konkurrenceevne – PED certificering hjælper dig ind på nye markeder og skabe gode relationer.