Den europæiske produkt standard EN 1090-1 er påkrævet for at produkter kan blive solgt og brugt i EU med CE-mærkning. Med EN 1090-1 certifikat og CE-mærkning viser du, at dit produkt overholder kravene i Byggevareforordningen, som er den europæiske krav til stålkonstruktioner.

EN 1090-1 beskriver kravene for CE-mærkning og viser de tekniske krav for stål og aluminium komponenter. Ved at certificere dine produkter hos Kiwa Inspecta, viser, at du overholder lovgivningen, at du er klar til CE- mærkning, og dine produkter har høj kvalitet.

EN 1090-1 er primært for virksomheder, der producerer konstruktioner af stål og aluminium. EN 1090-1 kræves, hvis du vil sælge til konstruktioner til entreprenører, ingeniører, byggefirmaer og andre kunder, der arbejder med stålkonstruktioner til bygninger.

EN 1090-1 standarden har 3 dele

1. EN 1090-1 – En specifikation af kravene for stål og aluminium konstruktioner for at kunne overholde CE-mærkning.

2. EN 1090-2 – Tekniske krav til det forskellige stål og aluminiums dele.

3. EN 1090-3 – Tekniske krav til slut produktet af stål og aluminium.


Certificering med Kiwa Inspecta:

Hvis du ønsker adgang til det europæiske marked med stål og aluminiums konstruktioner er CE-mærkning et lovkrav og derfor har du brug for EN 1090 certificering.

Sådan gør man:
1. Undersøg hvad stålkonstruktionen skal anvendes til.

2. Klassificerer stålkonstruktionen efter Eurocodes kode 3. (Bygherre bør gøre dette, når han bestiller).

3. Find kravet til materiale i tabel 1 (materialer og krav til fremstilling i tabel 2).

Kiwa Inspecta anbefaler, at din virksomhed vælger så højt et kvalitetssystem, at din virksomhed har mulighed for at fremstille på mange områder - udarbejdelse og indførelse af kvalitetssystemet er stort set det samme, om det er et lille eller stort system - så I kan fremtidssikre jeres virksomhed ved at dække et større område. 

Det vil være en fordel at opbygge af virksomhedens kvalitetssystem for EN 1090 og EN 3834 efter ISO 9001.

Et certificeret ledelsessystem er et værktøj, der understøtter løbende forbedringer af din organisation og drift samt hjælper til med at opfylde dine kunders forventninger til produkter og tjenester på en kvalificeret måde. CE-mærkning forsikrer forbrugerne om, at din virksomhed konstant fokus på sikkerhed og miljø, og certificering viser kunder, partnere og ansatte at du har stor fokus på teknisk kvalitet.

EN 1090-1 certificering og CE-mærkning gør din virksomhed mere konkurrencedygtig på det europæiske marked.


Byggevareforordningens formål:

 • Byggevareforordningens formål er at kunne CE-mærke alle byggevarer og dermed sikre implementeringen af EU's Indre Marked for byggevarer.
 • Direktivet beskriver, hvordan harmoniseringen af tekniske specifikationer, prøvninger og prøvningsmetoder samt øvrigt dokumentations grundlag af prøvninger kan gennemføres, så byggevarer lever op til målene i
  de 6 væsentlige krav:


Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet

 • brandsikring
 • sundhed og miljø
 • sikkerhed ved anvendelsen
 • støj
 • energi

Mærkning

 • Komponenten skal leveres med et mærke, der tydeligt identificerer komponenten med henvisning til komponentspecifikationen.
 • Stempling må kun anvendes efter aftale og på steder aftalt med køber.
 • For krav til og begrænsninger for mærkning, se EN 1090-2.


Byggevaredirektivet kræver at svejse stålkonstruktioner opfylder EN 1090.

En 1090 kræver/henviser til krav i EN 3834