Laboratorium for Bygningssvampe

På vores Laboratorium for Bygningssvampe foretager vi:

 • Artsbestemmelse af egne udtagne prøver og indsendte prøver, herunder
 • Artsbestemmelse af hussvampe og andre trænedbrydende svampe
 • Artsbestemmelse af skadedyr i træ- og murværk
 • Aktivitetsbestemmelse af Ægte Hussvamp
 • Vurdering af råd/svamp i forsikringsmæssig sammenhæng


På vores laboratorium foregår artsbestemmelse ved hjælp af lysmikroskopering, der afslører:

 • Svampenes hyfer inde i veddets celler
 • Tilstedeværelse af karakteristiske hyfer
 • Sporedannende dele af frugtlegemet
 • Generelle karakteristika for de enkelte svampearter


Fra et behandlingsmæssigt synspunkt er der kun 3 svampegrupper:

 1. Svampe uden betydning for træets styrkemæssige egenskaber – Bægersvamp eller Slimsvamp. Skimmelsvamp hører også til denne gruppe, men denne svamp kan medføre indeklimaproblemer. 
 2. Svampe, der er afhængige af konstant fugttilførsel, f.eks. Gul Tømmersvamp.
 3. Ægte Hussvamp, der stiller begrænset krav til fugttilførsel.


Da det er meget vanskeligt at kende forskel på de forskellige trænedbrydende svampe, skal der altid foretages mikroskopi ved angreb af trænedbrydende svamp.

Sammen med vores bygningssagkyndige konsulenter sørger vi for kvalitetssikring efter skadesudbedring.