På vores Laboratorium for Fiberanalyser foretager vi:

  • Analyse af bygningsmaterialeprøver samt prøver fra jord, luft og støv for indhold af asbest
  • Typebestemmelse og risikovurdering af asbestforekomster baseret på internationale metoder og standarder
  • Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af andre uorganiske fibre og mikropartikler, f.eks. mineraluld


Materialeprøver
Materialeprøver undersøges ved brug af positiv fasekontrast og polarisationsmikroskopi. Analysetid er 24 timer - med mulighed for kortere leveringstid ved forudgående varsling af hastesager.


Jordprøver
Jordprøver analyseres efter gældende internationale standarder på eget akkrediteret laboratorium ved anvendelse af Scanning Elektronmikroskopi (SEM). Analysetid er 10 arbejdsdage.

Luftprøver
Luftprøver opsamles på guldbelagte SEM-filtre og analyseres og risikovurderes efter gældende internationale standarder på eget akkrediteret laboratorium ved anvendelse af Scanning Elektronmikroskopi. Analysetid er 5 arbejdsdage.

Støvprøver
Støvprøver analyseres og risikovurderes efter gældende internationale standarder på eget akkrediteret laboratorium ved anvendelse af Scanning Elektronmikroskopi. Analysetid er 5 arbejdsdage.

Asbestsanering
Der foretages slutkontrol af asbestsanering ved anvendelse af gel-tape, som analyseres ved brug af positiv fasekontrast og polarisationsmikroskopi. Analysetid er 24 timer - med mulighed for kortere leveringstid ved forudgående varsling af hastesager.

Kortlægning/registrering og monitorering
Jf. gældende lovgivning er det nødvendigt at registrere asbestforekomster i bygninger i forbindelse med ombygning/renovering eller nedrivning af bygninger.