Laboratorium for Indeklima
På vores Laboratorium for Indeklima foretager vi bl.a. analyser og artsbestemmelser af skimmelsvampe.

På vores Laboratorium for Indeklima foretager vi:

  • Analyse af indsendte materialeprøver
  • Analyse af tapeaftryk
  • Analyse af aftryksplade
  • Analyse af kimtal
  • Skimmelsvampeanalyser på artsniveau
  • Isolering og artsbestemmelse
  • Analyse af Mycometer
  • Analyse af DNA


Det er meget vigtigt – gennem mikroskopering – at få artsbestemt skimmelsvampene for derigennem at kunne vurdere sundhedsrisikoen. Nogle skimmelsvampe producerer giftige stoffer – mycotoxiner – der optages i sporerne og i de bygningsmaterialer, de vokser på. Ved indånding af større mængder sporer kan mycotoxiner frigives i lungerne og medføre helbredsmæssige gener.

Fra et behandlingsmæssigt synspunkt skal det klarlægges, om et angreb skyldes forurening, konstruktionsbetingede skader, en skadesbegivenhed eller uhensigtsmæssige boligvaner.