Vi udfører tank- og rørinspektion med det formål at indsamle data om indvendige såvel som udvendige driftsbetingede skader. Herunder primært korrosionsangreb, utætheder, deformationer, revnedannelser, malingsskader og skader på rørbæringer.

Den overordnede hensigt er at kunne imødekomme den pågældende kundes individuelle krav til vedligehold og inspektion, samtidig med at Miljømyndighedernes krav overholdes.

Undgå store ulykker med en tankinspektion

Ved at få foretaget en tankinspektion har du mulighed for at undgå store ulykker, som ellers kan ske med olie- eller kemikalietanke. Vi foretager inspektionen med afsæt i anerkendte standarder for tilstandskontrol af olielagertanke. Derfor er det os du skal kontakte for at få udført en professionel inspektion af dine tanke.

Prøvningsresultater og observationer fra tankinspektionen udgør grundlaget for en sammenfattende sagkyndig vurdering af tankens tilstand. Denne vurdering foretages ud fra kriterierne i EEMUA 159 ver. 5 og bliver samlet i en rapport. Denne rapport skal være tilgængelig, og kunne udleveres til de relevante myndigheder, når de kræver dette.

Kontakt os for at høre mere

Ønsker du at høre mere om, hvad vi kan tilbyde inden for tankinspektion, er du velkommen til at kontakte os med det samme. Vi står klar til at besvare alle tænkelige spørgsmål på området.

Vi kan kontaktes på telefon: 70 22 97 70 eller på mail: dk.info@kiwa.com, så vender vi straks tilbage.​