Trænedbrydende svampe - Råd - Insektangreb

Svamp er en betegnelse for en relativ hurtigt forløbende nedbrydning, der viser sig ved, at træet på karakteristisk måde misfarves, mørnes, trevler eller skrumper og revner på tværs af træets fiberretning. Svamp forårsages af trænedbrydende svampe under fugtige forhold. Der er risiko for svampeangreb, når fugt i træet overstiger 20%. Eksempler på træødelæggende svampe er: Ægte Hussvamp, Gul Tømmersvamp, Hvid Tømmersvamp, Korkhat og Viftesvamp.

Råd- og svampeskader forårsages af træødelæggende svampe. Mange af disse svampearter er kun svage trænedbrydere, hvorfor nedbrydningen foregår langsomt over 10-20 år og karakteriseres som RÅD. I modsætning hertil kan andre svampearter nedbryde træet på få år, hvorfor nedbrydningen kaldes SVAMP.

Træødelæggende insekter er en fælles betegnelse for insekter, der angriber træ og forårsager biologisk nedbrydning af træet. Angreb identificeres ofte ved at konstatere boremel og flyvehuller.

Eksempler kan være; Husbukke, der kan give alvorlige skader; Almindelig Borebille, der kun angriber splinten; Rådborebillen, der angriber skadet træ, men kan overgå til sundt træ; Egens Borebille, der angriber skadet træ.

Trænedbrydende svampe
Trænedbrydende svampe