Hvad er et bemyndiget organ?

Kiwa er også et notificeret organ, eller NoBo. I EU er en NoBo en tredjeparts enhed, som er blevet akkrediteret af en medlemsstat ( I Danmark er det DANAK) for at vurdere, om et produkt, der skal markedsføres, opfylder visse standarder. Overensstemmelsesvurdering kan omfatte inspektion og undersøgelse af et produkt, dets design og fremstillingsmiljøet og processerne i forbindelse hermed. Når Kiwa som NoBo har kontroller et produkt udstedes der en attest.

Se vores akkrediteringer og godkendelser