Hvad er NDT?

Non-destructive testing (NDT) bruges til at detektere tidlige skader på produktions anlæg, bygninger eller konstruktioner, samt at kontrollere, at kvalitetskravene er opfyldt. For eksempel opretholder svejsninger høj kvalitet. Kiwa Inspecta har omfattende viden på dette område og tilbyder prøvning og ydelser, der passer til dit særlige behov uanset hvilken opgave, emne og anlæg.

NDT betyder Non-Destructive Testing, som på Dansk betyder ikke-destruktiv testning. Det betyder igen, at noget bliver testet, uden at det går i stykker. Eksempler på NDT er, ultralydsprøvning, røntgenprøvning, penetrantprøvning, Magnetpulverprøvning og Lækage prøvning. NDT er modsat DT (destruktiv testning), der indbefatter bøj-, knæk- og slag test.

En kombination af begge metoder, NDT og DT, kan give unikke oplysninger om produktet.

Kiwa Inspecta kan udføre både NDT og DT for dig, med en bred vifte af produkter og services.