Hvad er NDT?

Non-destructive testing (NDT) bruges til at opdage tidlige skader på produktionsanlæg, bygninger eller konstruktioner, samt kontrollere, at kvalitetskrav er opfyldt. For eksempel at svejsninger opretholder høj kvalitet.

Kiwa Inspecta har omfattende viden på dette område og tilbyder prøvning og ydelser, der passer til dit særlige behov uanset opgave, emne eller anlæg.

NDT betyder Non-Destructive Testing eller på dansk ikke-destruktiv testning. Det betyder altså vi kan teste, uden at testobjektet går i stykker.

Eksempler på NDT er ultralydsprøvning, røntgenprøvning, penetrantprøvning, magnetpulverprøvning og lækageprøvning. NDT er modsat DT (destruktiv testning), der indbefatter bøj-, knæk- og slagtestning.

En kombination af begge metoder, NDT og DT, kan give unikke oplysninger om dit produkt.

Kiwa Inspecta kan udføre både NDT og DT for dig, med en bred vifte af produkter og services.