• Skimmelsvampe Kuldebroer og dårlige isoleringsforhold kan være årsag til kondensfugt og grobund for vækst af bl.a. skimmelsvampe.
  Læs mere
 • Vi bruger 95 % af vores tid indenfor. Derfor er det vigtigt, at vi tager vores indeklima lige så alvorligt som vores helbred.
  Læs mere
 • På vores Laboratorium for Indeklima foretager vi bl.a. analyser og artsbestemmelser af skimmelsvampe.
  Læs mere
 • Occupational Health and Safety Assessment Series Certificering; OHSAS 18001 arbejdsmiljø certificering med Kiwa Inspecta: Reducerer ulykker, forbedre forholdene og tiltrækker nye medarbejdere.
  Læs mere
 • Analyser af miljøfarlige asbestfibre I forbindelse med ombygning og nedbrydning besigtiger vi omfanget af materialer, der kan mistænkes for at indeholde asbest.
  Læs mere
 • På vores Laboratorium for Fiberanalyse foretager vi bl.a. analyser og typebestemmelser af asbest.
  Læs mere
 • Hos Kiwa Inspecta A/S er vi specialister i alle former for tankinspektion.
  Læs mere
 • Visuel prøvning (VT) er en af NDT-fagets vigtigste prøvningsmetoder. Vi giver vores kursister en grundlæggende introduktion til prøvningsmetoden samt færdigheder i forhold til forståelsen af svejse- og fremstillingsfejl.
  Læs mere
 • EEMUA Inspektion er en særlig vejledning og specielle kriterier, der følges og opfyldes, når der skal foretages inspektion.
  Læs mere
 • Hos Kiwa Inspecta udfører vi penetrantprøvning, der er en metode til NDT i forbindelse med kontrol af svejsning.
  Læs mere
 • ISO 9001 Systemcertificering af Kiwa Inspecta: Giver tillid hos kunderne og forbedrer din konkurrenceevne.
  Læs mere
 • PCB og tungmetaller Vi tilbyder screening og miljøkortlægning i forbindelse med f.eks. PCB og tungmetaller i bygningsmaterialer.
  Læs mere
 • Magnetpulverprøvning (MT) kan bruges på alle materialer, der kan magnetisere – og hjælper os med at konstatere fejl i overfladen eller fejl, som porer, revner og lignende, der ligger lige under overfladen. Vi giver vores kursister træning og uddannelse, så metoden kan bruges korrekt.
  Læs mere
 • På vores Laboratorium for Bygningssvampe foretager vi analyser og artsbestemmelse af bl.a. træødelæggende svampe.
  Læs mere
 • Ved fugtskader foretager vi fugtmålinger og udtager prøver fra områder, der kan være angrebet af træødelæggende svampe.
  Læs mere
 • Kiwa Inspecta bruger hvirvelstrømsprøvning som metode til NDT i forbindelse med kontrol af svejsning.
  Læs mere
 • Kiwa Inspecta udfører ultralydprøvning til undersøgelse af fejl og defekter i forbindelse med svejsning i forskellige materialer.
  Læs mere
 • Hos Kiwa Inspecta udfører vi røntgenprøvning, der er en NDT-metode, der blandt andet bruges til kontrol af svejsninger.
  Læs mere
 • ​Droneteknologien er ressource- og omkostningsbesparende
  Læs mere
 • Ved at bliver godkendt til at lave moduler efter Direktivet for trykbærende anlæg af Kiwa Inspecta viser du at du følger sikkerheden med dit trykbærende udstyr og er konkurrencedygtig i Europa.
  Læs mere