Eetikakoodeks

Professionaalne suhtumine. Aus äritegevus. Klientide ja meie enda maine hoidmine. Inimeste ja keskkonna aus ja austusega kohtlemine. Sotsiaalne vastutustundlik tegutsemine. Koostöö tegemine ja töömeetodite kaalutlemine. Meie tegevuste eetiliste mõõtmetega arvestamine. Need väärtused kõlavad mõistlikult. Seega on iseenesestmõistetav, et me neid iga päev järgime, kuna tunneme uhkust, et meie tooted ja teenused pakuvad lisandväärtust, aidates luua toodete, protsesside ja organisatsioonide osas usaldust.

Kiwa tegevusjuhend on loodud olema käitumiskoodeks töötajatele ja avaldus kõigile Kiwa osanikele. Seda juhendit peaksid järgima kõik Kiwa töötajad või koostööpartnerid, et tagada tark ja mõistlik tegutsemine ning nõuetekohane käitumine.

Vaadake Kiwa eetikakoodeksit (pdf)