Kiwa Grupi juhtkond

Juhatus
Paul Hesselink
Tegevjuht
Luc Leroy
Teenuste tegevjuht
Rudy Niemantsverdriet
Finatsjuht
Teenuse liinid
Erik Landgren
Tegevjuht
Teabeteenused
Jan Pieter Bijkerk
Tegevjuht
Asset Health teenused
Topi Saarenhovi
Tegevjuht
Vastavushindamise teenused
Allert Kramer (ajutine)
Tegevjuht
Äritegevuse arendamine
Ad Besemer
Asepresident
Piirkondlikud tegevjuhid
Arjon van der Harst (ajutine)
Belgia
Galen Chen
Hiina
Jens Bruun
Taani
Tõnu Roosaar
Eesti
Topi Saarenhovi
Soome
Arjon van der Harst
Prantsusmaa
Roland Hüttl
Saksamaa
Mariella Pozzoli
Itaalia
Jelena Pēkala
Läti
Mantas Andriuškevičius
Leedu
Vibeke Strømme
Norra
Pawel Smolén
Poola
Seung Chan Lee
Lõuna-Korea
Juan Cardona
Hispaania
Maria Lustin (ajutine)
Rootsi
Hans Lindahl
Rootsi
Ronald Karel
Holland
Jan Pieter Bijkerk
Holland
Gökhan Yücel
Türgi
Paul Brown
Inglismaa