Kiwa Groupi tegevusnäitajad

Allpool on esitatud Kiwa Groupi tegevusnäitajad, mis kajastavad meie organisatsiooni arengut viimaste aastate jooksul.

 
2018
2017
2016
2015
Põhitegevustulu (miljonit €)
2018: 538
2017: 529
2016: 488
2015: 372
Kasv (%)
2018: 1.7
2017: 8.4
2016: 31.2
2015: 44.2
Tegevuskasum (miljonit €)
2018: 58.8
2017: 47.5
2016: 38.4
2015: 36.2
Marginaal (%)
2018: 10.9
2017: 9.0
2016: 7.9
2015: 9.7
Täistööaja ekvivalent (aasta lõpu seisuga)
2018: 4,809
2017: 4,762
2016: 4,694
2015: 4,373