Kiwa Groupi tegevusnäitajad

Allpool on esitatud Kiwa Groupi tegevusnäitajad, mis kajastavad meie organisatsiooni arengut viimaste aastate jooksul.

 
2016
2015
2014
2013
Põhitegevustulu (miljonit €)
2016: 488
2015: 372
2014: 258
2013: 226
Kasv (%)
2016: 31.2
2015: 44.2
2014: 14.2
2013: 22.2
Tegevuskasum (miljonit €)
2016: 38.4
2015: 36.2
2014: 22.4
2013: 25.7
Marginaal (%)
2016: 7.9
2015: 9.7
2014: 8.7
2013: 11.4
Täistööaja ekvivalent (aasta lõpu seisuga)
2016: 4,694
2015: 4,373
2014: 2,417
2013: 2,345