25 august 2021

Covid-19 piirangud koolitusel

COVID piirangud alates 26.08.2021

Vastavalt vabariigi valitsuse kehtestatud piirangutele saavad kontaktkoolitusel osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed.

Selleks, et meil kõigil oleks turvaline ja me saaksime võimalikult kaua koolitusklassis koos käia, alustab ka Kiwa Inspecta COVID tõendite kontrollimist.

Enne koolituse algust olge palun valmis esitama COVID tõend, milleks on:

 • tõend vaktsineerimiskuuri läbimise kohta (kehtiv kuni 1 aasta pärast vaktsineerimiskuuri lõppu) või
 • tõend COVID-19 läbipõdemise kohta (kehtib kuni 6 kuud pärast läbipõdemist) või
 • tõend COVID-19 testi negatiivse tulemuse kohta (tervishoiuteenuse osutaja tehtud PCR test kehtib 72 tundi, antigeeni-RTD test kehtib 48 tundi).

Kiwa Inspecta kohapeal testimist ei paku.

Tõendit saab esitada nii nutiseadmes kui paberil.

Tõendi kontrollimisel saadud andmeid ei säilitata.

COVID tõendi saab alla laadida www.digilugu.ee veebilehel.

Lisaks palume koolitusele tulles kinni pidada ka järgmistest reeglitest:

 • Koolitusklassi sisenedes desinfitseeri alati käed. Vahendid selleks on saadaval meie kontori ukse juures ja ka koolitusklassis.
 • Ära tule koolitusele haigena, ka mitte väiksemate haigusnähtude korral.
 • Kui haigestud COVID-19 viirushaigusesse peale koolitust palun anna meile sellest esimesel võimalusel teada, et saaksime omalt poolt võtta kasutusele meetmed viiruse leviku tõkestamiseks.

 

COVID ограничения начиная с 26.08.2021

В соответствии, с ограничениями, установленными Правительством Республики, в контактном обучении смогут участвовать только лица, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 или с негативным результатом теста.

Чтобы все мы были в безопасности и могли посещать учебный класс как можно дольше, Kiwa Inspecta также начнет проверку доказательств COVID.

Перед началом обучения будьте готовы предоставить подтверждение о COVID, в качестве которого может быть:

 • подтверждение прохождения курса вакцинации (действительно в течение 1 года после окончания курса вакцинации), или
 • свидетельство о перенесённой болезни COVID-19 (действительны в течение 6 месяцев после болезни) или
 • доказательство отрицательного результата теста на COVID-19 (тест ПЦР, проведенный поставщиком медицинских услуг, действителен в течение 72 часов, тест на антиген-RTD действителен в течение 48 часов).

Kiwa Inspecta не проводит тестирование на месте.

Сертификат можно подать как на смарт-устройстве, так и на бумаге.

Данные, полученные в результате проверки сертификата, не подлежат сохранению.

Сертификат COVID можно скачать на сайте www.digilugu.ee.

Кроме того, приходя на обучение, соблюдайте следующие правила:

 • Всегда дезинфицируйте руки перед входом в учебный класс. Средства для этого доступны у дверей нашего офиса, а также в учебном классе.
 • Не приходите на обучение, если вы больны, даже если у вас есть незначительные симптомы.
 • Если вы заболели COVID-19 после обучения, сообщите нам об этом как можно скорее, чтобы мы могли принять меры для предотвращения распространения вируса.