10 jaanuar 2019

ADR nõuded kohalduvad siseriiklikutele veoanumatele

Austatud Klient!

Teavitame Teid, et alates 24.09.2018 hakkas autoveoseaduse alusel kehtima määrus nr 53„Ohtliku veose autoveo tingimused ja kord ning riikliku järelevalve korralduslikud nõuded“, mis näeb ette siseriiklikul ja rahvusvahelisel veol kasutatavate ohtliku vedeliku veoanumate allutamist ADR nõuetele.

Senine võimalus teostada siseriikliku veo puhul audit kahjuks enam ei kehti. See tähendab, et siseriiklikute veoanumate auditiga autod ülevaatusel läbi ei lasta ning tuleb teostada täiendav ADR kontroll.

Siseriikliku auditit võib siiski teostada juhul kui sõiduki ülevaatuse tähtaeg on pikem kui anuma järgmine kontrolli tähtaeg ja te soovite selle tähtaegade vahelise perioodi veel siseriikliku auditiga katta.

Nii siseriikliku auditit kui ADR kontrolli saab meie käest tellida, seega võtke julgesti meie ekspertidega ühendust.

Inspecta Estonia OÜ