10 jaanuar 2019

EN 16034 harmoneerimine 01.11.2019

Austatud koostööpartnerid

Teavitame, et standardi EN 16034 harmoneerimisega siseuste osas teadaolevatel andmetel muutuvad 01.11.2019 sertifitseerimisnõuded standardile vastavaks.

Palume meile esitada vahepealsel perioodil kõikide tootestandardiga hõlmatud komponentidele toimivusdeklaratsioon. Tootestandardiga mittehõlmatud komponentidele tuleb esitada vastavusdeklaratsioon või toote andmeleht (data sheet).

Alternatiivsete suluste loetelus (ASL) olevatele lukkudele tuleb uksetootjal esitada tõendusdokument originaal vasturaudadele.

Küsimuste korral võtke ühendust meie ekspertidega.

Inspecta Estonia OÜ