Gaasiballooni ülevaatuspunkti hindamine ja heakskiitmine teostataks vastavalt ADR 2017 punktile 1.8.7.6.

Tegevuse eesmärgiks on kontrollida ja tõendada, et gaasiballooni ülevaatuspunkt on valmis usaldusväärselt viima läbi balloonide tehnilist kontrolli. Balloon on transporditav surveanum mahuga üle 0,5 liitri, kuid mitte üle 150 liitri, sealhulgas üksikud balloonid balloonikogumitest, torukujuline anum, survevaat, suletud krüotehniline anum, metallhüdriidi hoiusüsteem, balloonikogum ja pääste-surveanum.


Taotluse vormid leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:

E-posti aadressile estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.