Elektromagnetiline häiring on elektromagnetiline nähtus (nt müra, soovimatu signaal või levikeskkonna muutumine), mis võib halvendada elektriseadme ja -paigaldise toimimist. Selleks tuleb Teil vastavat toodet katsetada. 

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada:
E-posti aadressile estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua kontoritesse.