Vastavalt kehtivale seadusandlusele ja Euroopa Liidu direktiivile 2014/30/EL võib tootja tõendab elektriseadme nõuetele vastavust ühte järgnevat vastavushindamise protseduuri kasutades:

1) tootmise sisekontroll;
2) tüübihindamine, millele järgneb tootmise sisekontrollil põhinev tüübivastavuse hindamine (B moodul).

Kogutud andmete põhjal koostab tootja tehnilise dokumentatsiooni, mis tõendab elektriseadme vastavust sätestatud nõuetele ning peab tagama elektriseadme vastavuse tehnilises dokumentatsioonis kirjeldatule ja õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

Elektriseadme vastavust kõigile asjakohastele nõuetele tõendatakse vastavusdeklaratsiooniga, mille väljastab tootja või tootja volitatud esindaja.

Taotluse vormi leiate kõrvalmenüüst. Taotluse saate meile edastada: 

E-posti aadressile estonia@kiwa.com;
Saata postiga või tuua meie kontoritesse.